पि.भि.सी. प्यानलिङ÷पार्टिसन

Framing: GI Section (GI prole Stud/Flooring)
Thickness: 0.40 mm/ 0.5mm/ 0.6 mm
Board: SMART PVC Panel (3000mm)
Thickness: 9mm (250mm/300mm)
विशेषताः  आकर्षक काठको प्यानलिङ जस्तै देखिने, पुन प्रयोग
गर्न सकिने, हलुका भएकोले ढुवानीमा सजिलो
प्रयोगः    घर, अफिस, होटल, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेस