पि.भि.सी. सिलि

Framing: GI Prole (Section/Inter/Hanger/Perimeter)
Thickness: 0.33mm/0.40mm/0.50mm
Board: SMART PVC Ceiling Pannel

Thickness: 7mm/9mm

विशेषताः वाटर प्रुफ, काठ जस्तै देखिने, बाफले नबिगार्ने
प्रयोगः    कारखाना, हस्पिटल, प्यासेज, वाथरुम, हिमाली क्षेत्र

IMG_0245